Dôležité rady a typy

1. Dôkladne si skontrolujte platnosť Vašich cestovných dokladov !!!

  • Deti do 5 rokov nemusia mať vlastný pas, ale musia byť zapísané v pase aspoň jedného z rodičov.
  • Deti od 5 rokov musia mať vlastný cestovný pas.
  • Do krajín Európskej únie je potrebný buď platný občiansky preukaz alebo pas. Pas musí byť platný ešte minimálne 6 mesiacov po návrate z dovolenky.
  • Do krajín mimo Európskej únie (napr. Egypt, Tunisko, Turecko) je nutný platný cestovný pas. Pas musí byť platný ešte minimálne 6 mesiacov po návrate z dovolenky.

2. K objednaniu zájazdu (vypísaniu zmluvy) sú potrebné od každého účastníka zájazdu tieto údaje:

  • Meno a priezvisko Trvalé bydlisko
  • Rodné číslo
  • Číslo cestovného dokladu
  • Záloha minimálne 50% v hotovosti.

K samotnému objednaniu stačí ak s danými údajmi, zálohou od všetkých osôb príde zájazd objednať jeden zástupca (objednávateľ).

3. Poistenie u väčšiny cestovných kancelárií nie je povinný príplatok, v každom prípade Vám ho odporúčame.

4. Väčšina cestovných kancelárií nemá zakúpené konkrétne typy izieb, a preto prideľovanie izieb je len v kompetencii recepcie hotela a daná cestovná kancelária nemá na to vplyv. Doporučujeme po vzhliadnutí pridelenej izby a prípadnej nespokojnosti, ihneď žiadať výmenu izby na recepcii. Samozrejme je to možné, iba ak hotel nie je plne obsadený. V afrických krajinách je neoficiálnym pravidlom poskytnúť bakšiš (všimné) recepčnému.

5. Bežné je v európskych krajinách pri platení využívať platobnú kartu. Ale v afrických krajinách (Egypt, Tunisko, Turecko,...) sa platobnou kartou dá platiť obvykle len v areáli hotela. Mimo neho je to veľmi problematické. Preto Vám odporúčame zmeniť si hotovosť na recepcii za miestnu menu. Väčšinou túto miestnu menu nie je možné zameniť späť. Preto si zameňte len sumu, ktorú potrebujete.

6. Dĺžka zájazdu je na základe medzinárodne platných hotelových pravidiel garantovaná počtom nocí (t.j. od 12.00 hod jedného dňa do 12.00 hod. nasledujúceho dňa = jedna noc). Jedna noc je v prípade neskorých nočných príletov zarátaná do dĺžky zájazdu, ak je klient ubytovaný do 12.hod. resp. do 14.hod. (závisí od konkrétneho hotela) nasledujúceho dňa. Ako jedna noc sa do celkovej dĺžky zájazdu zarátava i vtedy, ak sa klient vysťahuje a ukončí využívanie služieb po 12.hod.

7. Prideľovanie odletových časov je len v kompetencii leteckej spoločnosti a cestovné kancelárie nevedia tieto časy ovplyvniť. Je to spôsobené tým, že charterové, tzv. turistické lety, nakoľko sú realizované iba v určitom období roka, musia dať prednosť pravidelným linkách, ktoré premávajú počas celého roka a nesmú rušiť harmonogram pravidelných liniek. Z tohto dôvodu vznikajú posuny odletových časov. Preto sa nedá počítať s tým, že klient dostane ranný odlet a večerný prílet.